Translate

Cal buscar a l'interior. Cal eliminar els prejudicis, no tot es verd i blau, si eliminem les trabes, els colors imaginats, pot ser arribaren a tenir la visió dels insectes, de les papellones, o pot ser que de les pedres, de les branques i veurem un altre mon, no mancat de la bellesa, de l'encan profund que tenen les coses de aquest mon i ho voldrem preservar per el futur.